Innkalling til årsmøte i Sandnes Ulf Toppfotball

Sandnes Ulf Toppfotball kaller inn til årsmøte onsdag 21. april, klokken 18.00. Årsmøtet avholdes i Lyse konferansesenter om situasjonen tillater det. I tillegg blir årsmøtet avholdt digital.

Annonse:

SAKSLISTE I HENHOLD TIL KLUBBENS LOVER §16:

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede       

2. Valg av møteleder/dirigent, sekretær og to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

3. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Behandle klubbens årsrapport

5. Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand, revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap

11. Valg i henhold til §16, punkt 14


Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen fredag 9. april. Forslag/saker sendes på mail til: terje@ensign.no

Sakspapirer vil bli publisert på sandnesulf.no senest én uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Det er for tiden strenge restriksjoner i forbindelse med antall deltakere på arrangement. Sandnes Ulf Toppfotball kommer til å forholde seg til retningslinjer for arrangement fra helsemyndighetene/kommunen. I den forbindelse MÅ alle som ønsker å delta på arrangementet registrere seg på forhånd ved påmelding her i linken https://forms.gle/fZZyaeHVYAL2bnDE9 Ved mulighet for oppmøte på arrangement vil dette gjennomføres, samtidig vil årsmøtet også gjennomføres digitalt.

Mvh
Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf Toppfotball
Mobil 924 58 205, terje@ensign.no

Annonse fra Obos-ligaen: